|  Agrīnie  Miniatūras  |  Daba un pilsēta  Miniatūras  |  Līriskie motīvi  Miniatūras  |  Filozofijaя  Miniatūras  |Dāvana I»
22×12.5 1992.g.Dāvana II»
22×13 1992.g.


Dāvana III»
22×13 1992.g.


Dāvana IV»
22×12.5 1992.g.


Veltijums dzejniekam»
15×10.5 1996.g.


Tikšanās»
15.5×10.5 1996.g.


Teatrī»
15×10.5 1996.g.


Kaprīzes»
15×10.5 1996.g.