|  Agrīnie  Miniatūras  |  Daba un pilsēta  Miniatūras  |  Līriskie motīvi  Miniatūras  ››  |  Filozofija  Miniatūras  |Nopietnā saruna»
12×13 2005.g.Siesta»
12×13 2005.g.


Mīlas spārni»
8.5×6 2005.g.


Zvaigžņainā nakts»
8.5×6 2005.g.


Ģimene»
18×12,5 2002.g.


Gaidīšanās laiks»
14,5×11 2001.g.


Kāzu nakts»
14×20 1997.g.


ххх»
6,5×3,5 2002.g.